www.rozumim.cz

Code smell: výpočet parametru přímo ve volání metody

Jak už jsem psal, Code smell je konstrukce v kódu, ve které se skvěle daří chybám.

Dnešní ukázka je výpočet hodnoty parametru přímo ve volání metody.

Příklad

Stejný jako minule.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
public class EditaceDokumentu {
 
 private Set<Dokument> dokumenty;

 // další fieldy a metody
 // (...)
 
 public void ulozDokumenty() {
  
  ulozDokumenty(dokumenty, urciDruhUkladanyJakoPrvni());
  //            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <- to mám na mysli!
  
  ulozDokumenty(dokumenty, urciDruhUkladanyJakoDruhy());
  
  // zde neznám již uložené druhy dokumentů! tenhle postup mě nutí 
  // v metodě ulozOstatniDokumenty() duplikovat logiku a hrozí chyba 
  ulozOstatniDokumenty(dokumenty);
 }
 
 private DokumentDruh urciDruhUkladanyJakoPrvni() {
  
  // rozhodne, jaký druh je ukládaný jako první
  // (...)
 }
 
 private DokumentDruh urciDruhUkladanyJakoDruhy() {
  
  // rozhodne, jaký druh je ukládaný jako druhý
  // (...)
 }
 
 private void ulozDokumenty(Set<Dokument> dokumenty, DokumentDruh druh) {

  // uloží všechny dokumenty z kolekce 'dokumenty', které jsou druhu 'druh'
  // (...)
 }
 
 private void ulozOstatniDokumenty(Set<Dokument> dokumenty) {
  
  // uloží všechny dokumenty z kolekce 'dokumenty', u kazdého nejdříve
  // zkontroluje zda není prvním nebo druhým již uloženým druhem a to
  // pomocí vlastní, duplicitní, logiky
  // (...)
 }
}

Protože se v ulozOstatniDokumenty() určují ukládané druhy dokumentů přímo ve volání metody ulozDokumenty(), nejsou potom k dispozici pro závěrečné uložení a výsledkem je zbytečné duplikování logiky pro jejich zjištění v ulozOstatniDokumenty().

Opravená vezre

Opět stejná jako minule.

Zjištěné druhy dokumentů si uložím a znovu použiji při ukládání ostatních dokumentů.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
public class EditaceDokumentu {
 
 private Set<Dokument> dokumenty;

 // další fieldy a metody
 // (...)
 
 public void ulozDokumenty() {
 
  DokumentDruh prvniDruh = urciDruhUkladanyJakoPrvni();
  ulozDokumenty(dokumenty, prvniDruh);
  
  DokumentDruh druhyDruh = urciDruhUkladanyJakoDruhy()
  ulozDokumenty(dokumenty, druhyDruh);
  
  ulozOstatniDokumenty(dokumenty, Sets.newHashSet(prvniDruh, druhyDruh));
 }
 
 private DokumentDruh urciDruhUkladanyJakoPrvni() {
  
  // stejné
  // (...)
 }
 
 private DokumentDruh urciDruhUkladanyJakoDruhy() {
  
  // stejné
  // (...)
 }
 
 private void ulozDokumenty(Set<Dokument> dokumenty, DokumentDruh druh) {

  // stejné
  // (...)
 }
 
 private void ulozOstatniDokumenty(Set<Dokument> dokumenty, 
                  Set<DokumentDruh> kromeDruhu) {
  
  // uloží všechny dokumenty z kolekce 'dokumenty', vynechá ty, které mají
  // druh z kolekce 'kromeDruhu'
  // (...)
 }
}

Závěr

Je velmi pravděpodobné, že parametry volání metody budete později potřebovat. Zamyslete se, zda je opravdu chcete vypočítávát až (jen) ve chvíli volání metody. A rozhodně se nebojte pár řádek navíc.

16. 12. 2013, kategorie:
comments powered by Disqus